Met de introductie van Verordening (EG) nr. 1192/2008 is Authorised Economic Operator (AEO) certificering een steeds ingrijpender rol gaan spelen bij bedrijven die over douanefaciliteiten beschikken. De vrijblijvendheid van AEO certificering is na de implementering van deze (EG) Verordening een gepasseerd station. Met name de mogelijkheid om vereenvoudigingen bij aangiftes voor economische douanevergunningen toe te passen met gebruik van de vergunning domiciliëringsprocedure vereist een AEO certificering of hieraan gelieerde herbeoordeling van de vergunningen. Het traject dat hiervoor doorlopen moet worden loopt echter vrijwel parallel, waardoor de meeste bedrijven kiezen voor een AEO certificering. Ook voor bedrijven die niet gecertificeerd moeten worden om vergunningen te behouden, biedt AEO certificering grote voordelen. De inspanning voor herbeoordeling van vergunningen of AEO certificering zijn vergelijkbaar maar aan AEO certificering zijn financiële, logistieke en commerciële aantrekkelijke voordelen gekoppeld:

 

Trade Facilitation heeft jarenlange praktijkervaring op het gebeid van douane en internationale handel, geeft deskundig & pragmatisch advies aan MKB en multinationals.


U wilt uw bedrijfsvoering veiligstellen met AEO certificering >> lees over onze aanpak

AEO certificering

Webdesign: Studio EVS