Een jarenlange ervaring maakt het voor Trade Facilitation mogelijk om internationale goederenstromen op een fiscaal aantrekkelijk en verantwoorde wijze in goede banen te leiden. Uiteraard tegen de laagst mogelijke (operationele) kosten. Besparingen & mogelijke risico’s kunnen na een “customs & international trade quick-scan” worden geïnventariseerd.

Diverse bedrijfsmatige gebieden - in lijn met de activiteiten van een onderneming - worden dan binnen uw organisatie op een efficiënte wijze doorgelicht. In een management rapport worden dan de bedrijfsmatige en juridische mogelijkheden voor uw bedrijf helder uiteengezet.

Het onderscheidende vermogen van Trade Facilitation ligt in het feit dat wij beschikken over een ruime bedrijfsmatige kennis – zowel qua werkervaring als opleidingsniveau – op het gebied van producerende, im- & exporterende bedrijven alsmede logistieke dienstverleners.Van ons krijgt u een helder advies, management rapport en/of presentatie die concreet is en geen uren van uw tijd in beslag neemt.

Onze ervaring is dat wij zelfs dit werkgebied ook voor anderen leuker kunnen maken.

Advies

Webdesign: Studio EVS