Uw internationaal opererende bedrijf behoort te voldoen aan Europese & nationale wetgeving. Ook specifieke (on-)mogelijkheden van vergunningen zijn daar een uitwerking van. Niet iedere organisatie beschikt daarbij over de juiste kennis op het juiste moment.

 

Indeling van goederen in de geharmoniseerde nomenclatuur, de financiële onderbouwing van internationale transacties en het procedureel voldoen aan eisen die gesteld worden door Europese & nationale wetgeving en vergunningen zijn voor uw bedrijf van toepassing.

Vergissingen of structurele bedrijfsorganisatorische processen kunnen aanleiding zijn tot naheffingen van douanerechten en BTW. De meest uiteenlopende zaken kunnen onverwacht op uw pad komen. U heeft in een dergelijke situatie een deskundige partner nodig die u adviseert over de te nemen juridische stappen.

Vanuit een positieve optiek kunnen juridische procedures juist een onverwacht financieel voordeel voor een bedrijf opleveren. Een voorbeeld daarvan is een betere indeling van goederen die het recht op teruggave van al betaalde douane rechten geeft. De Belastingdienst heeft niet altijd de intentie om dit spontaan te doen. Ook hier hebt u een partner nodig die u duidelijk de mogelijkheden kan adviseren. Vanuit de positieve optiek gaat u zonder naheffing op zoek naar een betere (financiële) positie voor uw bedrijf.

Wanneer u in een dergelijke situatie met de Belastingdienst verkeert, kan Trade Facilitation u bijstaan om een eerdere beslissing van de belastingdienst in uw voordeel te beslechten. Bezwaar & beroep procedures zijn het middel om u een kans van slagen te bieden.
Een realistische analyse is de uitgangspositie voordat wij een procedure ingaan.Procedures

Webdesign: Studio EVS